En

Old Swedish Dictionary - en

Meaning of Old Swedish word "en" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

en Old Swedish word can mean:

en
L.
en
- en efterställt adj.-attributet. sua litla ena bro Pa 19. " saa dana ena iomffru" Lg 3: 633. " thät stora saarith. .. hwilkith thu siälwer kärdhe fför sancto bärnaardo, at thät war tik swar stor oc besk en pina fför the andhra saaren" SvB 188. the haffde. .. giort ther ena nya raa aff fä wägis raa oc andra ena ra Pa hangas märke Svartb 480 (1464). " sva mykit som halfft en hussaradh midh igönom stoffuan" VKJ 161. - ivir ena didho, avsides, å sido. seorsum auderbium discretium öffuer äna sidho GU C 20 s. 568. sepono. .. öffuer äna sidho sätia oc othskilia ib s. 569. - af en stadh, ur stället. stadogt staar hon (ɔ blidan), nar hon slaar löss, saa at foten röris ey aff en stad BSH 5: 147 (1507). (Jfr Terner, Räkneordet en, s. 176). - superl. n. i obest. föller meg tiill tw aar här äpter, oc mith swärd är wid syna makt, hopPas jac forwist meg enast j myns kraffzs mäktoghet offwerga oc offwerwynna, saa ath ey enast tw, wtan alla the ypesta aff grecanas häär. .. skullo the (the öferflödigt) störttha grymmeliga mz hardom död for mynom håndom Troj 166.
en
2) bestämt, nödvändigt. Se Sdw 2: 1212.

Part of speech: pn, al

Additional information: pron. och obest. art.

Grammatical aspect: pron. obest. art

Alternative forms or notes:
 • een.
 • ein STb 5: 56)
 • in HSH 19: 178 (1508).
 • et.
 • eet.
 • eedh Svartb 384 (1441). eit STb 5: 217, 220 (1519). eith ib 217 (1519). ät(h) SD NS 2: 591 (1413).
 • it SJ 2: 126 (1488). pl. ene BSH 5: 157 (1507) ., 348 (1509) (se ex. under 5). ack. fem. enar YVGL Retl 11. enär ib þ 31 (se ex. undr 1 och jfr Terner, Räkneordet en s 48). superl. enaster. -estrer. -ister), räkneord, advl. (jfr unde 2),
 • at enasto (adhenastha PMBref 317.
 • adenast GU C 20 s. 203), endast, allenast. dumtaxat aduerbium qualitatis idest tantummode adenast ok ey flere GU C 20 s. 203. " oc fingrom wi brödranns adhenastha scriffwilse mädh tessom breffwisara aff norge är (ɔ: allenast den brödernas skrivelse, som sänts med etc.)" PMBref 317.
 • ivir eno (ower eno. offuerene STb 2: 193 (1487)), 1) över ens, ense. - vardha ivir eno, komma över ens, besluta. eodem die wordo borgamesterne och radit swa offuerene, ath STb 2: 184 (1487). - komma över ens (om). med gen. thäs. thäss wordho the ower eno vppa badha sidhar met sampthyktom godhuilia therä FMU 1: 382 (1381). oc wiliom wi oc sculom tha thes ouer eno wardha Rydberg Tr 2: 660 (1396).
 • *um eno , över ens, ense. tha han (ɔ husbonden) war om eno wordhin medh them (ɔ arbetarna) om thera dagxlön MP 5: 157. lJfr um ens Ssw 1: 225.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back