Ena

Old Swedish Dictionary - ena

Meaning of Old Swedish word "ena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ena
förena. " at vi skullom vara enadhe i kärlekenom" Bo 77. Bir 3: 300, 341, 449. " älskoghen är enade dygdh" Su 393. - med dat. och ack. " ena han kötino kötit oc benin til been" Bir 2: 175. älskelikhet til gudh vm hulkin trone oc otrone enas Suasom een licamme sino hofdhe gudhi ib 225. sandir mandomBir enadhir gudhdomenom ib 4: 253. - med ack. och prep. til. " " Bir 2: 175. - med ack. och prep. mädh. " kärlekin enar siälina mz gudhi" MP 2: 101. Ber 225. - Jfr for-, til-ena.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back