Enan

Old Swedish Dictionary - enan

Meaning of Old Swedish word "enan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enan
förening. " " Bir 1: 80, 3: 373, 449, 4: 240, 271. " at göma thes helgha anda samhellis enan (unitatem spiritus)" MP 2: 110.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back