Enbändogher

Old Swedish Dictionary - enbändogher

Meaning of Old Swedish word "enbändogher" (or enbændogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enbändogher (enbændogher)
envis. " " Lg 3: 417.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so enbändogher may have also been written as enbændogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛒᛅᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back