Endräkt

Old Swedish Dictionary - endräkt

Meaning of Old Swedish word "endräkt" (or endrækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endräkt Old Swedish word can mean:

endräkt (endrækt)
1) öfverenskommelse. " endrakth ok stathfestilse til tesse förscriffna skroo" SO 7 (fr. 1437). SJ 66 (1437), 152 (1447). SD 5: 212 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet).
endräkt (endrækt)
2) endrägt. " vnio, endrägkt" GU 3. " synderskär j clostreno endräktena" Bir 4: 29. " endrakt oc kärlek" LfK 107. " mz frid ok endrakt" MD (S) 231, 292. swo wel fatiga SOm rika til fridh, eendraght oc bestandilse FH 1: 39 (1458, gammal afskr.). Su 21, 72, 309. " alla mina inälffuana endräkt (congeries; alla mina inälfvor i förening, hela mitt inre)" ib 104. - villighet? hörde. .. thera stormande endräkt (orig. har animi magnitudinem) SOm the haffdo til at stridha före theris fädhernis land oc laghom MB 2: 322. - samstämmighet, öfverenstämmelse. celum oc cella haffwa skylskap oc endräkt i nampnet LfK 60.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so endräkt may have also been written as endrækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • endrakt.
  • endracht SJ 66 (1437).
  • eendraght ib 152 (1447); FH 1: 39 (1458, gammal afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚱᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back