Endräktelika

Old Swedish Dictionary - endräktelika

Meaning of Old Swedish word "endräktelika" (or endræktelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endräktelika (endræktelika)
endrägt, endrägtigt, enhälligt. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 3. RK 3: 1888, 2501. MB 2: 154 o. s. v. Lg 3: 49. SO 34, 163. SJ 8 (1423), 57 (1430), 182 (1449).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so endräktelika may have also been written as endræktelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eendräkteligha RK 3: 1888, 2501.
  • endräkteliga MB 2: 154 o. s. v. endrekteliga ib 149.
  • endrektelige SO 34.
  • endrekteligan ib 163.
  • endräktliga PK 224.
  • endreghtaliga BGG 316.
  • eendraktelika SJ 8 (1423).
  • endraktelica ib 57 (1430).
  • endrakteligha FH 5: 36 (1466)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚱᛅᚴᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back