Endräktelika

Old Swedish Dictionary - endräktelika

Meaning of Old Swedish word "endräktelika" (or endræktelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endräktelika (endræktelika)
endräktigt, enigt, i endräkt. (de) kiendos sick endrekteligan och wel forlikte wara til en fulkomen ända oc aatskilde om the thräta som them i millom war om begges therris tompter STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 12 (1475). - endräktigt, enhälligt. wii. .. declarere endrarecteligen epter lagen, ath sweriges riiche böör och tilhörer. .. konunhg criSTiern Rydberg Tr 3: 624 (1520). " helST medan at alle the falsche article oc lääror som han (ɔ: Luther) i fraa sig gifvet hafva meST til förende warit i mongom helgom conciliis samfellegen och endrekteligen i the helge criSTna kyrkia dömbde för ketterij oc ochritelig lärdom" SToria. 1816 ff.">HSH 13: 53 (1524?, Brask). - samfällt, gemensamt. komo for rettin hanis falkinSTen och gamble pedher rytther och bliffuo bade endregteliga godh fore the effuedeelar, som henrik wägenär äro tilfalne STb 1: 337 (1482). j menniskiom är han älskeligin thy at han är theres gud ok the äru hans folk. .. ey ouergifuer han eller vedherSTygges naghan besynnerliga vedh sik, thy at han alla endrecteliga älskär J Buddes b 160.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so endräktelika may have also been written as endræktelika

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -ligen Rydberg Tr 3: 624 (1520) , HSh 13: 53 (1524? Brask)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚱᛅᚴᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back