Endräktoghet

Old Swedish Dictionary - endräktoghet

Meaning of Old Swedish word "endräktoghet" (or endræktoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endräktoghet (endræktoghet)
endrägt. " " Bir 4: 240. Lg 3: 344. - villighet? korsit som staar mit a altarit, teknar hiärtans endräktoghet, til at forlika alla mz gudh Su 309.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so endräktoghet may have also been written as endræktoghet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚱᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back