Enfaldelika

Old Swedish Dictionary - enfaldelika

Meaning of Old Swedish word "enfaldelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfaldelika Old Swedish word can mean:

enfaldelika
simpliciter.
enfaldelika
1) i enfKLemming. 1862.">Ald, i enkelhet, enkelt. " enfKLemming. 1862.">Allelika. .. lifwa" KLemming. 1862.">Al 6302. them. . .mz faam ordhum eentidh eenfKLemming. 1862.">Alelika vpräkna KLemming. 1871--73.">ST 534. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 67. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 8. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 74, 115.
enfaldelika
2) i enfKLemming. 1862.">Ald, enfKLemming. 1862.">Aldigt, menlöKLemming. 1871--73.">ST. " spordhe paulus eenfKLemming. 1862.">Allilica (ex simplicate animi) vm chriKLemming. 1871--73.">STus var för än prophetanne" KL 201.
enfaldelika
3) afgjordt, beKLemming. 1871--73.">STämdt. " är ängla natwr andelik oc swa eenfKLemming. 1862.">Ald, at ä hwart hon wänder, tha wänder hon sik swa eenfKLemming. 1862.">Aldelika faKLemming. 1871--73.">ST, at hon wardher KLemming. 1862.">Aldre thädhan frawänd sidhan" MB 1: 49.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eenfaldelika.
  • enfallelika.
  • eenfalelika.
  • eenfallilica.
  • enfallilicha VKR s),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back