Enfaldelika

Old Swedish Dictionary - enfaldelika

Meaning of Old Swedish word "enfaldelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfaldelika
1) enkelt (motsats: dubbelt ec). skal stridhzfolkiht. .. läras hwar j sith lidh. .. sätiandis them först enfallelika gangandis räth fram (ita ut primo siMPlex extensa sit acies).. . sidan bywdis them snarlika göra hwarth lidh twädoblath PMskr 132. - enkelt, okonstlat, utan stora anstalter. för en biscopen mädh confessore haffua fulkomigha hört oc ranzsachat, eenfalleligha oc vtan oro Abbedval i Vkl 90. - enkelt, utan omständigheter utan förbehåll, klart och bestämt. the skula granneligha merchia oc samanscriffua hulka systor och brödhir som sina röster wthrykkia enfalleligha oc framsighia oc hulka som mädh naghro wilkor ellir oc owisseligha ellir omskiffteligha giffua sina röster Abbedval i Vkl 78. 4) fullständigt, helt och hållet? o söte härra o liofwe härra kom ok senka ekke meer at iak ey aff atmykle astwndan skuli wardha enfallelica (siMPliciter) wthan skäl SkrtUppb 103. - (enfallelika MP 4: 151 för enkannelika enl. Hjelmqvist, Stud. i Nord. Fil IV, 3, s. 29).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enfalle-.
  • enfalli-.
  • -ligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back