Enfalder

Old Swedish Dictionary - enfalder

Meaning of Old Swedish word "enfalder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfalder Old Swedish word can mean:

enfalder
eg. som har ett veck.
enfalder
1) enkel (i motsats till tvåfKLemming. 1862.">Aldig o. s. v.). " jak skKLemming. 1862.">Al lata idher badha annan tima smidha twefKLemming. 1862.">Allum järunum ok bandum for enfKLemming. 1862.">Ald" Lg.">Bil 113. " mantol. .. hwilken som skKLemming. 1862.">Al ware eenfKLemming. 1862.">Aller om sommaren oc om vintrin fodhradher" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 58. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. Su 290. - enkel, oblandad, ren. är ängla natwr. . .eenfKLemming. 1862.">Ald KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 49. är ängla natwr mykith ärlikare oc enfKLemming. 1862.">Allare än mantzens ib.
enfalder
2) enkel, konstlös, simpel. " at hafwa ödmiukan ok enfKLemming. 1862.">Aldan KLädhaKLemning. 1860. SFSS.">Bonadh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 355. ib 55. aath hon at enast enfKLemming. 1862.">Alla brödhit Lg 3: 301.
enfalder
3) menlös, ärlig, uppriktig. " diäfwll göra the af them som enfKLemming. 1862.">Allir är" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. " enfKLemming. 1862.">Ald duwa" Lg 39. Lg.">Bil 871. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 44, 61, 70. KLemming. 1862.">Al 6538. Lg 3: 39. Su 227. siälina öghon vari enfKLemming. 1862.">Ald (vända endast åt ett håll?) Sua som dufwonna hulkin som skodha hökin vidhir vatnit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 165.
enfalder
4) enfKLemming. 1862.">Aldig, utrustad med ringa förstånd och kunskap. " " Lg.">Bil 869. " Sumi äru swa enfKLemming. 1862.">Alde at the kunno enkte bidhia" KL 115. " mange äru enfKLemming. 1862.">Alle ok kunno ey vtan pater noster ok näplika thz rät" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 284. ib 3: 227. " some föLghiande mik hafdhe KLokare nämme ok vndirstandilse oc some enfKLemming. 1862.">Allare" ib 2: 321.
enfalder
5) simpel, rätt och slät, som ej innehar högre ställning. " nu star laghanna herra oc gömir laghin ödhmiuKLica swa som en annar fatikir enfKLemming. 1862.">Allir man" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 24. enfKLemming. 1862.">Allir brodhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 331.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eenfalder.
  • enfaller.
  • eenfaller )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back