Enfaldogher

Old Swedish Dictionary - enfaldogher

Meaning of Old Swedish word "enfaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfaldogher Old Swedish word can mean:

enfaldogher
1) enkel (i motsats till tvåfaldig o. s. v.); en, en, enda (i motsats till flere). vi dyrkom enfaldogan GUd fader ok som ok then helga [anda] j tröm personis SvkKyrkobr 291. - enkel, osammansatt. siälin -r. .. en enfallog (simplex) nathur, mz enghom kreaturum blandath ällir takin, ey mz eldenom, ey mz wädhreno, ey mz jordhinne, ey mz watheno SpV 508. - enkel (i motsats till kvalificerad). caucio. .. forwaringh räkinskaps book. .. jtem caucio 2ᵐ iuristas enfallogh loffwan är tha ey komer panter eller edher til GU C 20 s. 90. 2) enkel, konstlös, simpel. thetta lisla offridh, tessen enfollugasta ordh, som här förscriffwen äro, hwilken iak owärdugher offra edher aff storom kärlek oc godhom vilia SkrtUppb 154. 4) okunig, olärd. at j then landzändan noghor the GUdzthienist byriadhes, som thöm eenfaldugha almoghanom maatte koma til siälä gagn och hunghnadh FMU 3: 149 (1438).
enfaldogher
6) enformig, ensartad. " for thy at omskiptelikin läsningh lustar hoghin, enfalloghir ok iämsatthir (uniformis et concinnus) tractatus, thz är lärdobmir, tynghir hans akt, som läs" SpV 6.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • enfallogher.
  • -ugher.
  • enfollogher GU C 20 s. 582.
  • enfuolluger: -asta SkrtUppb 154 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back