Enfaldogher

Old Swedish Dictionary - enfaldogher

Meaning of Old Swedish word "enfaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfaldogher Old Swedish word can mean:

enfaldogher
1) = enfAlder 1. enkel, ren. STröm. 1868--70.">Su 258. - en (i mots. till flere. AlzuAldogher gudh. .. hulkan vi troom ok dyrkom j tröm personis enfAldogan gudh STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 252.
enfaldogher
2) = enfAlder 2. " loot sig nöghia aat eno enfAllogho klädhe" Gr 319. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 524, 525. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 89, 91. Al 6063. " gudz ordha enfAllugh preVallius. 1850--54.">Dican" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 231. ther nödhogher skAl enfAlligh liffwa Al 7102.
enfaldogher
3) = enfAlder 3. " iacob war enfAldogher oc meenlös" MB 1: 208. " i sinom barndoom gerna gladher enfAldogher för än han wardher madher (ab infancia gaudet in simpliciate" Al 7160. ST 478. MB 2: 202. Vallius. 1850--54.">Di 133. fult göra thinne enfAldoga oc gudhelika (sinceræ) aSTundan STröm. 1868--70.">Su 336.
enfaldogher
4) = enfAlder 4. " thz enfAllogher Almoghe kan ey wnVallius. 1850--54.">DirSTaa" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 74. STröm. 1868--70.">Su 228. - (?) ware hon än entiid swa enfAlVallius. 1850--54.">Dig som hon är (were de vrowe moth so meyt) Va 8. " tz barn tha föVallius. 1850--54.">Dis tz Vardher. .. enfollokth och kranckeliigit" LB 7: 92.
enfaldogher
5) = enfAlder 5. Bo 52. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 184. ST 233. PM 34, 41.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • enfallogher.
  • enfaloghir ST 233.
  • enfallugher.
  • eenfalugher: -ught Al 6063.
  • enfaldiger.
  • enfalligh.
  • enfolduger Di 133.
  • enfollogher: -okth LB 7: 92 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back