Enfaldoghet

Old Swedish Dictionary - enfaldoghet

Meaning of Old Swedish word "enfaldoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enfaldoghet Old Swedish word can mean:

enfaldoghet
siMPlicitas.
enfaldoghet
1) enfAld, enkelhet, flärdlöshet, naturlighet. " första Allirsins godha enfAlloghet" Bo 140. Bir 1: 350. Al 5751, 6185, 6442, 6458, 7083, 7275. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 172. ordhanna enfAllughet Bir 2: 231.
enfaldoghet
2) enfAld, oskuld, uppriktighet. " dröfwa thässe menlösa manna enfAlloghet" Bir 3: 7. ib 8, 197, 227, 228, 1: 70. MP 1: 26. MB 1: 473, 2: 265. VKR 65. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 155. " i sinne barnzlike enfAlloghet" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 279. " enfAlloghet j öghomen ey seande oblyuglika" Bir 1: 292.
enfaldoghet
3) enfAld, oförstånd. " göra thz af owishet eller enfAlloget" Gers Frest 50.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • enfalloghet.
  • enfalloget Gers Frest 50. enfallughet Bir 2: 231.
  • eenfallugheet Al 5751, 6442.
  • enfaallugheet VKR 11.
  • enfolloghet Ber 172.
  • enfallighet MB 1: 473.
  • enfalligheet Al 7275.
  • enfallikhet MP 1: 26. enfallekhet ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
➞ See all works cited in the dictionary

Back