Enfaldoghet

Old Swedish Dictionary - enfaldoghet

Meaning of Old Swedish word "enfaldoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • enfaldochet MP 4: 38.
  • lenfallugheet.
  • enfalligh(h)het , f. 2) enfald, oskuld, upprikiktighet; fromhet. tha sagdhe hans (ɔ Jobs) husfru til honom: än äst thu i thinne enfallighet (Jfr Vulg.; adhuc tu permanes in simplicate tu? Bib. 1541: ståår tu än nu j tinne fromheet? Bib. 1917: håller du ännu fast vid din ostrafflighet?) SvKyrkobr 49. 3) enfald, oförstånd. diäflin hafde honom forradit j hans fawisko ok enfaldochet MP 4: 38. Jfr thräenfaldoghet.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back