Enge

Old Swedish Dictionary - enge

Meaning of Old Swedish word "enge" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enge
ende. " hans enga barn" Lg.">Bu 490, 534. ib 26. Lg.">Bil 574. MB 1: 248. KLemming. 1844.">Fl (Cod. B) 418. Lg 3: 20. " aff henne skKLemming. 1862.">Al min enge son födhas" MB 1: 286. " tak thin enga son" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. KL 70, 214. MB 1: 199, 201. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 210. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 56, 195, 3: 345, 4: 18. VKR 65. Lgren. 1866.">Ber 36, 100, 194. " mit enga hop" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222. " o mins hiärta enga glädhi" Su 413. " hänna enga ägha" KL 370. är ödhmiukten enga dygdhen ther stadhda (för scadhda) kärlekin atirbyggir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " thz är ok thz eenga ther vi ärom honom pliktogha" ib 131. " nödh är iw enga koster" KLemming. 1862.">Al 1969. Jfr enunga.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • enga KL 370 ; Bo 41 ; Su 413. nom., ack. n. enga Bu 26, 490, 534 ; MB 1: 248 ; Bo 222 ; Lg 3: 20.
  • engha Bil 574.
  • eenga Bo 131.
  • ängha Fl (Cod. B) 418. ack. m. enga KL 70 ; MB 1: 199 ; Bo 8, 210 ; Bir 2: 195, 3: 345, Ber 36, 194.
  • enga MB 1: 201 ; Ber 100.
  • änga KL 214.
  • enga Bir 2: 56, 4: 18 ; VKR 65 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back