Enhärdhe

Old Swedish Dictionary - enhärdhe

Meaning of Old Swedish word "enhärdhe" (or enhærdhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enhärdhe (enhærdhe)
envishet, envist el. egensinnigt motstånd. " enhärde mote sinom skiälom ok tarflikt rådh" KS 44 (114, 48). " enhärde mote sinom eghnom taurom ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so enhärdhe may have also been written as enhærdhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚼᛅᚱᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back