Enhet

Old Swedish Dictionary - enhet

Meaning of Old Swedish word "enhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enhet
1) enhet, egenskapen att vara en (motsats; mångfald). är thz thy swa at wi takom eth ok skipthom thz j dela, tha mistir hwars ens dlens atskililse enhetinna nampn ok thingith SpV 488. " at eenheten j trefaldoghetena sculde äuerdeliga lofwas ärä ok dyrkäs" SvKyrkobr 129. tha openbaradhes helga patriarchanom habrae thes helgaste treefaldoghetzsens eenheet ok trefaldoghet ib 290. äwärdelikin gudhombir göme mik, äroful enheet widhirqwäk mik, omiätehelikin trefallugheet bewari mik SkrtUppb 169. - (motsats: dualism). huruledis gudz son war oppa jordhinne, thy war gudz son oppa jordsinne, at han haffdhe takit likaman, ok människionna son j himblenom j enne persona, ällir j personna enhet SpV 57. - enhet, gemenskap. gudz ordh the temperera sik äptir thz som wi haffwm nämith til, swa at the sik äptir warom wanskilsom laghande, wndirstwndum samangripa the modhrena mz sonenom, nw sina brwdh the hälgho kirkio, wndhirstwndum huaria ena rätuisa siäl j sacramnetis enhet, ällir ensamlikhet (in unitate sacramenti) SpV 189. wan härra ihesum christum thin son som liffuir oc styrir mädh tik j thäss hälgha andz enhet SkrtUppb 183. 2) enhet, taleet »ett». ok aff thässa talsins första del hwilkin monas sigx, thz är enhet, thz är källan ok oprinnilse til all tal SpV 501.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eenheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back