Enkannelika

Old Swedish Dictionary - enkannelika

Meaning of Old Swedish word "enkannelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkannelika
enkannerligen, särskildt, i synnerhet. " thän discipulus. hulkin ther äptir ihesus enkannelica älskadhe" Bo 23. " ib l58, l81, 103, 151, 173, 227. "Bil 212, 213, 477, 916. KS 26 (66, 28), 39 (102, 42). Bir 1: 356, 3: 15, 418. Iv 1584. Fl (Cod. B, C) 854. VKR 26. Ber 126. MB 2: 309. - enkom, särskildt. han haffwir mik legt för lön enkannelighen, vppa thz at iak skal honom wara för en präst MB 2: 126. - särskildt för sig själf? likir thy blomstre som enkannelica vaxir a hedhinne Bir 2: 51.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enkannelik Fl (Cod. B, C) 854. eenkannarlika Iv 1584.
  • enkanlika SD NS 2: 525 (1412).
  • eenkanlicha VKR 26.
  • enkanneliga MB 2: 309.
  • enkannelighen ib 126),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᛆᚿᚿᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back