Enkannelika

Old Swedish Dictionary - enkannelika

Meaning of Old Swedish word "enkannelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkannelika Old Swedish word can mean:

enkannelika
1) enkannerligen, särskilt, i synnerhet. thy forbiudom wy alla badhe andelica oc wärdzlige swo höghom som laghom oc änkannelica alla wora fogotha oc ämbitzmän. .. fornämpda watzSTene cloSTer i nokre sinne priuilegiis oc friihet oc enkannelica om fornämpda brutpeninge oc saköre ath hindra STena kloSTer utfärdade af K. KriSTofer åren 1442 och 1444. I SmåST på Fsv.">Priv o skyddsbr 188. - särskilt, på ett särskilt (framträdande) sätt. maa människian swa ransakas oc scrifftas förST j the dödhelike syndinne som är högfärden. .. om hon adhrom försmaddom vilde enkalika synas SkrtUppb 195. - särskilt, enskilt. är thät swa ath walit är giort j twädreght tha skal confessor. .. . enkanneligha kalla them sySTra oc brödher som sik thär amote säthia STena kloSTer. I SmåST på Fsv.">Abbedval i Vkl 92. " jtem wiliom wj oc biwdhom aff thän STadgin som giordhir är. .. som är vm brödhranna clädhe sööm, oc thwäth oc andra thera widherthorffth swa hallis framdelis almenneligha som nw är oc ey swa enkanligha som för war want STadga för VadSTena kloSTer af jan. 1448. I SmåST på Fsv.">Bisk Nils´ vis-ST 197. wardir brödhromen nokoth enkanligha giffuith j teSTament ällir alzscona andra mathe ib. - särskilt, enskilt, för sig själv, i ensamhet? o ihesu chriSTe. .. tw som himmerikis härrä är. badh änkannelika til fadherin (ɔ med syftning på Jesu bön i Getsemane örtagård?)" SvB 86.
enkannelika
2) endaST, blott, uteslutande. " jtem schal och jngen medh skywta til forsrifffne papagoya vtan enaknnelicha köpmen och förrörde gille wärde äre jngangha eller brödhershap halla" STb 2: 340 (1489). mickel mansson. .. kendes ath han gömde sigh enkanneliga j per jutis bodh och lot sig ther jnne lesa pa thet at han wille STiela (ɔ uteslutandr för att STjäla) ib 393 (1489). ib 478 (1490). " the kendes sigh hanom jntet haffue loffuit vtan enkannerlica loffuit fore tet hinrik criSToffer er temme sweriin tenetur ib 480 (1490). "
enkannelika
3) tha scal confessor. .. fulkomlica vnderuiisa them, huru thät skal wtthrykkias i allas samquemdinna breffue som lthär skula oppa giffuas eenkanneligha oc beskedhligha, hwat the haffua moth siälffue walino STena kloSTer. I SmåST på Fsv.">Abbedval i Vkl 92.

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • änkanne- Priv o skyddsbr 188, SvB 86.
  • enkanlika SkrtUppb 195: -ligha Bisk Nils`visst 197 (bis), SkrtUppb 188. enkannerReuterdahl Kyrkohist III 2: 544 (1471?), STb 2: 478, 480 (1490). -liger Nio handl rör Vkl 225. -ligha. kompl enkannelikare Mecht 210 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᛆᚿᚿᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Bisk Nils
Biskop Nils visitationsstadga för Vadstena kloster af jan. 1448. I Småst på Fsv.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back