Enkanneliker

Old Swedish Dictionary - enkanneliker

Meaning of Old Swedish word "enkanneliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkanneliker Old Swedish word can mean:

enkanneliker
L.
enkanneliker
1) ende. " thän enkannelik gudh ij himerik" Fr 779. anders bissie enkannelica dother KLemning. 1860. SFSS.">Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 343 (1468). " jöns enkannelica syster" ib 344 (1468). " hustru karin enkannelika fulbroder" ib 357 (1469).
enkanneliker
2) särskild, synnerlig. " enkannelikin hus" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 46. " hwi the ey hafdho enkannelikin höghtidhis dagh vm arit" Lg.">Bil 915. SD NS 2: 64 (1408). iuir enkannelika viþirþorpt KL 185. ib 251, 295. Pa 4. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5, 55. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 27, 105. VKR 4, 6, 25. Lg 662. " han Främiadhe sin enkannelica vin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 81. Lg 3: 166, 222, 235. - synnerlig, utomordentligt, utmärkt. han hafdhe enkanlikit vald at wtköra diäfla af mannom KL 197. " thänk iohannis mykelikhet ok enkannelica värdhelikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 80. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 95, 140, 3: 91, 151. " for sin eenkannerliken kärlek hon hafwir mik. .. teet" SD NS 2: 33 (1412). " thu äst the enkannelika (singularis) iomFrv" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 356. " hafdhe iak thik for alla andra kära (för käran) oc enkannelikin ij minom gardh" KLemming. 1860.">Gr 270. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 81. - besynnerlig, egen, egensinnig? vakta at thu vari äkke enkannelik (förtrolig?) ij thinne vmgango KLemning. 1860. SFSS.">Bo 47. - egen, som vill skilja sig Från andra? om hon enkanneliken oc wtkorleken warit haffwer i maat, dryk oc KLädheKLemning. 1860. SFSS.">Bonat Lgren. 1875.">LfK 162. - annorlunda beskaffad. foglane haffdo enkanneliket lywdh än wärldennas foghlar Lg 3: 462.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • enkanliker: -lik KL 251.
  • eenkannerleker: -lechom SD NS 2: 64 (1408).
  • enkannelikin.
  • enkanneliken.
  • eenkannerliken.
  • enkanlikin ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᛆᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back