Enkanneliker

Old Swedish Dictionary - enkanneliker

Meaning of Old Swedish word "enkanneliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkanneliker Old Swedish word can mean:

enkanneliker
L.
enkanneliker
2) särskild, speciell. " girfalka ärw store falka oc eth enkannelikith släkth PMSskr 286. en renasta jomffru födde en son, ekke äpthe almännelika sidhwänio. .. wtan häldher i enkannelikaste matto JMÖ. 90. thz äru somlighin frestilse almännelighin,m somlighin enkannelikin (est quidem genralis temptatio. est et specialis)" SpV 573. hel iomffruliken fäghrindh, gudz enkanneliket mönster (templum dei speicale) JMÖ 187. - ware thät swa at en människa vthen forakt (ɔ föresats) bliffuj swa j sinom synda wana til sin dödh egh ware thät enkanlighen syndh moth them hälgha anda (ɔ synd speciellt mot den helige ande) vthen hällir en synda ökilse SkrtUppb 237. - särskild, speciell, särskilt utmärkande. fordhom waaro streidzmen wane bära twnghth harnisk oc waakn, oc hwarth landskap haffer jw nokor enkanneliken waakn PMSkr 129. - med dat. swa som enkannelikit (proprium) är löslatoghom pighom, ok naturlikit, mykit älska forwitidh, ok alt thz som draghir til högfärdh SpV 350. - särskild, egen. tha fik hon see wan härra jheSum standande mith j chorenom ok hans änlite war skinande swa som thwsanda soler ok hwarja ena personam wplyste han mz enne enkannelighe solgils Mecht 17. - särskild, enskild. jak star tilkännandis, enghom i almennelikom ordin ällir ränliffwe wara lofflikt ällir höfflikit at liffwa widher enkannelikin lagh (lege singulari) SpV 445. " är thet swa som at gudh förbiudhe at thet hendher någor at dö i någrom thenn före:de förbodh antige almänt eller enkannelikt Bureus Sumlen 50 (1527). - särskilt, utomordentlig. än i dagh oppstigher i jomffru choren aldra enkannelikasta loffsangher" JMÖ 90. " oc giff henne (ɔ min själ) en änkannelikin dryk aff thinne gudhdomsins käldho oc kärlek, som tu haffuir thöm loffwath som tessa bön fulkomnar gudhlika" SvB 87. 3) känd, bekant, förtrogen, förtrolig. fly idhkelika samtalan, jw mz them som opsath haffwa ok meningh tik olikth, ok ämwäl mz them som tik äru enkannelike thempera thin ärandhe ok samatalan (deuita crebra colloquia cum omni tuo proposito dissimili persona. immo a notis etiam tempera) SpV 88. " tha warth hänne saa til radha, at hon kalladhe til sik twa sina enkannelikata (duoBus familariissimis)" ib 18. " j tholighe nadh byriadhe gudh wara henne enkannelighin (familaris) jämwäl tha hon war ganzska wngh" Mecht 8.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • änkanne- SvB 87. enkanSkrtUppb 237. -ligh. -likin. -liken. -lighin. -lighen. sup. enkannelikaster: - e JMÖ 90. -a ib, SpV 318 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᛆᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back