Enkelöl

Old Swedish Dictionary - enkelöl

Meaning of Old Swedish word "enkelöl" (or enkeløl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkelöl (enkeløl)
enkelö, svagare öl. xii!UDDA_TECKEN? (12 1/2) ort. for enckel öll Skotteb 84 (1461-62).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so enkelöl may have also been written as enkeløl

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᚽᛚᚯᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back