Enkende

Old Swedish Dictionary - enkende

Meaning of Old Swedish word "enkende" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkende
säker, bestämd, tillförlitlig. " idert kerlige enkende swar" BSH 4: 221 (1497). ib 5: 164 (1507), 274 (1508), 454 (1511). FM 125 (1501). BtRK 149 (1442). HSH 19: 98 (1505), 22: 39 (1492). loffuade oss en enkedh swar igen ib 4 (1493). " när wi hade foot lidre ok lrikesens radz enckede scriffuilse" FM 283 (1506). FH 1: 203 (1506, nyare afskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • enkede.
  • enkinde FM 125 (1505).
  • enkanth BSH 5: 44 (1511).
  • enkith ib 5: 274 (1508); HSH 19: 98 (1505).
  • enkidh ib 22: 39 (1492).
  • enkedh ib 22: 42 (1493). " einckit" BtRK 149 (1442)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᚽᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back