Enkende

Old Swedish Dictionary - enkende

Meaning of Old Swedish word "enkende" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkende
noga, säkert, tillförlitligt. " biwdher oss oförthöffwet enkene til" BSH 4: 10 (1471). " scrifwe eder till encket" ib 253 (1500). " kwne vij ecke än nw enkedhe edher herredöme for visse och sanning tiil känne giffua om theres handelingh" FH 7: 93 (1513). ib 98 (1513). " när the enkidh fa vetha eders velie" BSH 5: 236 (1507). " at the ey wiste änkiande vm swa war eller ey" SJ 237 (1454). " haffuer jag hafft myne bud vthe ther om änked förhörindis" FM 657 (1516). synnerligen. " the articler. .. huilche mich enkede well behage" FM 594 (1513).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • änkiande.
  • enkene.
  • enkedhe.
  • enkich.
  • encket.
  • änked )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᚽᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back