Enkorlika

Old Swedish Dictionary - enkorlika

Meaning of Old Swedish word "enkorlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkorlika
i synnerhet, särskilt. at wj oc waare äptirkomande oc all rikesins menoghet maghe thäs ytermer luttaghande wardha aff thy afflate. .. oc iämwäl eenkorlica aff fornempdom mässom luttakande wardha Vårfrup 136. - särskilt, speciellt. the wärdogasta hälga trefalloghet i sinne äwärdelikhet haffuer wtualt, före seth oc enkorlika wtkest tässa wärdogasta iomffrwna JMÖ 146. - enskilt. thy scal confessor kräffuia almenneligha allom aff abbatissone ällir aff them systrum som abbatissan thär til amenneligha skipat haffuer oc ey swa eenkarligha hwar i sigh som wanth är oc sidhwänia warit haffuer her til, alzkona brödhranna widhertorfft FOVkl 216. " thy scal ey städhias nakrom at göra naghot til at vtgiffua enkarligha luffuer wanta helgha domahws ällir annat tolighet som draghir til wärldzlica människa täknadh ällir fafänga ib. "

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eenkarligha FOVkl 215, 216) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᚮᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back