Enkorliker

Old Swedish Dictionary - enkorliker

Meaning of Old Swedish word "enkorliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enkorliker
särskild. " aff naaghrom enkorlichom stykiom" VKR 19. ib 32. Su 362. - synnerlig, hufvudsaklig, förnämst. aff huilket thenne landzände nw haffuer sin enkorlige tröst BSH 5: 40 (1505).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -lig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚴᚮᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back