Enlatogher

Old Swedish Dictionary - enlatogher

Meaning of Old Swedish word "enlatogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enlatogher
egen, egensinnig. " ey tee sik ofmykit gladhan ok ey ofmikit hemelikan ok ey enlåtughan i ordom ella åthäuom sinom" KS 38 (99, 40).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛆᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back