Enlika

Old Swedish Dictionary - enlika

Meaning of Old Swedish word "enlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enlika Old Swedish word can mean:

enlika
1) allena, ensamt, i ensamhet. at hon thäs eenlighare oc rolighare skild fran allo maghe thäs söthalikare sik til dragha thy som hänne wardher theet oc wppenbarat aff gudhi Mecht 231. - enskilt, i enrum. han tok nakor til sik enligha Prosadikter (Barl) 70. " thaa han nw enligha när mik sat" ib (Sju vise mäST C) 230. ok skal biscopen enligha mädh faam thäät walit ranzaka Abbedval i Vkl 95. - enskilt, för sig själv. ok kan¬ han ecke haffuat enliga medh sik (ɔ hålla det för sig själv), tha STaar thet erendet alth vppet ok baffui sielff skadhan STb 1: 53 (1476).
enlika
3) enigt, endräktigt, i endräkt. tjer ,edj sade fornempde joan STyngh, atthe enlige och wel forlichte ware til en fulkomen ändha STb 2: 181 (1486). " modern och dottern vare enlige j kerligh ok venscap forlichte" ib 3: 236 (1495). tha worth thet swa thera mellen j venschap och kerligh enlige til en fulkomen ända foent och forlight ib 427 (1499). - gemensamt, samfällt. giorde tesse epterscriffne therres eedh pa helge domane olaff pedersson, mikell gregursson, swa ath engin kopper skal föres til waghenä eller fraa, annars än the skulo göra thet enliga kemmenärane kunnogt STb 1: 201 (1479).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -ligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back