Enlika

Old Swedish Dictionary - enlika

Meaning of Old Swedish word "enlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enlika Old Swedish word can mean:

enlika
1) KLemming. 1862.">Allena, ensamt, i ensamhet, enskildt. " i sama huseno laa enlica en iomfrw" KLemming. 1860.">Gr 260. KLemming. 1862.">Al 7725. Va 7. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 22. Su 257. MB 2: 379. LfK 60. Vallius. 1850--54.">Di 261. bliua enlica KL 235. " hans hiärta enlika widh sik sagdhe" KLemming. 1862.">Al 7612. Va 45. Su 100.
enlika
2) särskildt. " at thu oc täslikis mik enlika wilde älska" Su 85.
enlika
3) endrägtigt, gemensamt. " at wi KLemming. 1862.">Alle maghom ltik enlika oc rolika thiäna" Su 72. " KLemming. 1862.">Alle enlika liffuanVallius. 1850--54.">Dis" ib 58.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enleka LfK 60.
  • enliga Di 261.
  • enligä Va 7, 45),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back