Enlikhet

Old Swedish Dictionary - enlikhet

Meaning of Old Swedish word "enlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enlikhet Old Swedish word can mean:

enlikhet
1) ensamhet, enslighet. " haffde myken bedröffuilsse aff sinä enlighet" Va 5. Bergström. 1868--70.">Su 337. LfK 57, 58.
enlikhet
2) egenhet, afskildhet. " fly eenlikhetina (singularitatem in refectione) ok lat thik nöigha aat thy ther aalment är" Ber 272.
enlikhet
3) enhet, likhet. " Bergström. 1868--70.">Su 341. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eenlikhet.
  • enlighet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back