Ensamber

Old Swedish Dictionary - ensamber

Meaning of Old Swedish word "ensamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ensamber
L. = ensaman. medhen emsame lichamen (ɔ: enbart kroppen) tagx aff adam ok sielen hanom giffs ok tillföges aff gudhi SvKyrkobr 188. nyonde radhet är at vedhersighiä alla verldzliga glädhi ok licamens lusta ok j mik ensamom sökiä at lustas ok lifwa J Buddes b 182. - n. adv. ensamt, allena. (ryssarna) brende, mrodo och fongadhe mangha gode men och röffuad alth thet the hade bätre än pa ijᵐ (3000) mark swenske aff them ensämpe aff abo. . ., for wtan almogens skada ther samastadz, som bodho i norrebotn FMU 3: 302 (1443, samtida avskr.). Jfr ensaman.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • em- SvKyrkobr 188, J Buddes b 182.
  • ensämpte FMU 3: 302 (1443, samtida avskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back