Ensamber

Old Swedish Dictionary - ensamber

Meaning of Old Swedish word "ensamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ensamber Old Swedish word can mean:

ensamber
solus.
ensamber
1) ensam (utan sällskap el. förening med annan). " han var ensaMBar" Bu 205. " gik fra sit folk eynsaMBer oppa i skogen" Di 21. " tu är en godh dräng haa tigh haffuer vidh sin rygh han er ey ensaMBer" ib 266. Al 4227. " skulden the ensame saman byggia ridderskap ok fatökt äruodhes folk" KS 76 (188, 83). ey gitr riddarskap änsamt i landom warit ib 77 (189, 84). iak ensamDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir war them Alt got Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78. " ensampt thätta skulle thik mykyt storlica vptända ij hans älskogha" Bo 52.
ensamber
2) ensam (och ingen annan). " han weet ensaMBer full skäl. .. som laghin gaff" MB 1: 464. " astundadhe ensam (endast) världzlik oc kötlik thing" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 38. " thz ensama offer (endast det offret) hawer fulkompna dygdher at lösa Alla synder" MB 1: 378. - n. adv. ensamt, Allena. hwilkin som for enkte forganglikit got Diktade sangen wtan ensampt for gudz skuld Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 56. " ib l91, 92, 99. "

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eynsamber.
  • änsamber.
  • ensamp Al 4227.
  • -samt.
  • -sampt.
  • -sampnth Lg 3: 90),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back