Ensamin

Old Swedish Dictionary - ensamin

Meaning of Old Swedish word "ensamin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ensamin Old Swedish word can mean:

ensamin
L.
ensamin
1) = ensamber 1. " hon sat ensamen" Bu 12. ib 491. fluþo. .. iui haf ensamne vtan leþsaghara ok styre ib 166. KL 40. LfK 19. " bättra är tuem saman liuat än enom ensamnom wara" KS 5 (9, 5).
ensamin
2) = ensamber 2. " þa iuþa ensamne þiänaþo guþi" Bu 3. ib 24, 49, 195. hans föþa var bröþ ensamit ok oleium ib 100. þät litla orþ han kunne ensamen (för -it, Cod. C ensamith) läsa ib 7. " the korsfesto min ensamnan likama (endast min kropp och icke min själ)" Bir 1: 124. taka födho til vara ensampna vidhir thorftt ib 2: 217. " ensampna sunnadaghana tha drak hon litit af viin" KL 335.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • -it Bu 100.
 • ensammin MP 2: 115 ; Va 6.
 • insamin Ber 143.
 • ensamnin Bir 2: 43.
 • ensampnin ST 305.
 • ensambin Bir 2: 142.
 • ensamen Bu 12, 24. 49, 195, 491.
 • änsamen: -et ib 49.
 • einsamen LfK 299.
 • ensammen Lg 674 ; LfK 19.
 • ensamin Bir 1: 124.
 • ensamen Bu 12.
 • ensamnan.
 • ensämpnan Ber 276.
 • ensamma Bu 12.
 • ensampna Bir 2: 217.
 • ensamnom KS 5 (9, 5).
 • ensampnom Bo 143,
 • ensamne.
 • ensampna KL 335),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛆᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back