Enseliker

Old Swedish Dictionary - enseliker

Meaning of Old Swedish word "enseliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enseliker
ensam, en enda. j wisdommenom är wndhirstansins ande, hälgaghir, enslika (för ensliker?, Lat. unicus), margfalloghir kwmmelikia smidoghir SpV 545. - ensam (levande) för sig ordh vthan liffuer gärna enslikin vppa thät ath hon skal ey warda hindradh j gudz tiänist ok bätringh fore sina syndher MP 4: 151. - ensam, enslig. siälffuer tok han a sik et enskelikit lifuerne Prosadikter (Barl) 91.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ens- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back