Enskyldelika

Old Swedish Dictionary - enskyldelika

Meaning of Old Swedish word "enskyldelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enskyldelika Old Swedish word can mean:

enskyldelika
1) enskildt, särskildt. " aatsporde alla, oc enskyldelika aff hwariom thera" Su 254.
enskyldelika
2) särskildt, synnerligen, i synnerhet, på ett utmärkande sätt. " purpura som är enskylleliga konungxlikit högtidis klädhe" MB 2: 241. Su 87, 89, 90, 210, 281.
enskyldelika
3) särskildt, besynnerligt. " swa som enskyllelika oc foolslika liffuandhis fraan andhrom skilde" Su 58.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enskyllelika.
  • enskylleliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᚴᛦᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back