Enskyldelika

Old Swedish Dictionary - enskyldelika

Meaning of Old Swedish word "enskyldelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enskyldelika
1) särskilt, enskilt, (var) för sig. the samu systra oc brödhir som swa til skipadhe äru fore walino at sithia the skula lönligha oc enskylleligha wtleta oc bespöria hwaria ena röst Abbedval i Vkl 77. dauid sigher quj fingxit singillatim corda jdest animas han giorde eenskyldeliga hwaria siell vedh sik SvKyrkobr 189. " tha varder gud ok är allars there glädhi almenneliga ok huars there glädhi eenskylleliga (et Deus erit gaudium omniumr, et gaudium singolorum) ib 232. ty haffwa bada släktana vnth oc giffuith thet här til clostridh, thoo är meth eendräkt, wthen hwar släktin enskyllecha aff sik" VKJ 241 (1447). hwar pwler skal malas enskyllelika pa stenenom PM Skr 552. - hos var och en särskilt, hos var och en för sig, självständigt. d[iscipulus] : hwj kallas then helge andhe ey begers, there som swa at annar there vare fadren ok annar modhren. m[agister]: thy at han eenskyldeliga ok jemlikliga vtgaar aff thöm badhom (ɔ Fadern och Sonen; jfr Lat. quia simul et æqualiter ab utroque procedit) SvKyrkobr 124. 2) särskilt, i synnerhet. fra ophofueno tha hafuer gudh aatskilt ok ä nagra besynnerliga vthualt som lhanom eenskyldeliga matthe tekkes SvKyrkobr 151.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • enskyllelika.
  • -ligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᚴᛦᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back