Enskylder

Old Swedish Dictionary - enskylder

Meaning of Old Swedish word "enskylder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enskylder Old Swedish word can mean:

enskylder
L.
enskylder
1) enskild, privat. " enteca idest peculeum vel proprium enskylth ok egith" GU C 20 s. 221. " huars there eenskyld ärä är allars there ärä" SvKyrkobr 238. - havqa enskylt (til), ha enskild tillgång (till), ha enskild äganderätt (till). böle boana skulu haffua enskilt tiill skoghen, som ligger mellan myllaby ok epter:de roor Svartb 524 (1477?). 2) avskild, för sig själv. tha nokor fänadher skal afla och öxlas skal thet som han (ɔ av hankön) är enskylt haffwas j trätio dagha PMSkr 214. - n. adv. enskilt, särskilt. SD NS 2: 655 (1413). thet scal then förnemnda katerine minne dotter tilhöra eenskylt til hennä berghning ib 3: 121 (1416). then ström som ther nidhan fore ligger skal höra böndernä til j ha lisboo och theris skiptebrödhra inskylth fran clostredh ath skipptha huar epter syn andel Svartb 492 (1468). VKJ 76, 116 (c. 1500). Arnell Brask Bi³ 42.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • inskylth Svartb 492 (1468). enskölt VKJ 116 (c. 1500). enskilt Svartb 524 (1477?), Arnell Brask Biᴵᴵᴵ 42),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᚴᛦᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back