Enskylder

Old Swedish Dictionary - enskylder

Meaning of Old Swedish word "enskylder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enskylder Old Swedish word can mean:

enskylder
eg. ensamt skyldig, ensamt tillkommande, enskildt tillhörig.
enskylder
1) enskild, särskild, ej allmän el. gemensam. " thet len rekerne, paa huilket wij haffwe idhert enskilt oc rigesens radz samfelt breff oppa" BSH 5: 353 (1509).
enskylder
2) särskild, afskild, för sig SJälf. " conuentzsins wisthws wari eenskylt oc wtskilt fraan folksins vtan til" VKR 42. Bir 5: 120.
enskylder
3) privatus, enskild, som ej tillhör ett regenthus. " war han som nakar enskyller grewe" Lg 998. - n. adv. enskilt, särskildt. ma förnempde oloff swarte och hans afffua förscrifna tomptena. .. enskylt ägha haffua och bruka för sit rätta fasta egit SJ 250 (1456). " om thenne stadhen strennes , huilken ther höre helfftona i tompthöre och sachöre sancte eskil til. .. och helfftene cronone, huilken wij enskilt haffue hafft i forlidhen aar aff her sten stwre" BSH 5: 353 (1509). skulle then slotz och stadz loffwen medh thess län och rente enskylth ther epther hallas til swerigis rikes crone handh ib 74 (1506?). at the allä endräckteligä loffuet oc sworet haffuä weliä leffuä oc dö met oss oc swe rigis rike, tesslikis oc her erich twresson enskilt paa sinä sidhä FM 185 (1504). " naar the wilia sik scriffta eller wan herra taka scriften sik oc tachin eenskylt" VKR 26. " alla flästä nätter laagho the eenskylt serdeles huart vedh sik" Lg 3: 524.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • een-.
  • enskyller. enskilder: skilt FM 185 (1504); BSH 5: 353 (1509) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᚴᛦᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back