Enstaka

Old Swedish Dictionary - enstaka

Meaning of Old Swedish word "enstaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enstaka
ensam. " ey är got mannenum enstaka wara" KS 5 (9, 5). huar flere digdemän saman komo (för koma), the mågho raskara got rådh finna än en eenstaka man ib 6 (14, 6). iak sittir ater nakin änkia ok eenstaka (vana ac desolata) Su 407.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • een- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back