Enstika

Old Swedish Dictionary - enstika

Meaning of Old Swedish word "enstika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enstika
= enstaka. " raskare mågho flere wise män rätt finna än en enstika man" KS 6 (15, 7). ib 7 (15, 7). han war fra allo skilder suasom enstika ärmete Lg 3: 204.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛏᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back