Enthrättin

Old Swedish Dictionary - enthrättin

Meaning of Old Swedish word "enthrättin" (or enthrættin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enthrättin (enthrættin)
= enthrar. " war stadhughr i ordom tinom, ok ey enträten" KS 25 (61, 27). hon (ɔ: thera wredhe) är för hardh oc enthrättin (Cod. A een thra 261) MB 1: (Cod. B) 552. ib 2: 208. MP 1: 56. Ber 278. LfK 203. - ihärdigt? jnkte är thz som enträttan (för enträtten?) oc idken gärnigh ey owerwindher LfK 129 (enträttan skulle äfven kunna fattas ss subst. enthrätta med suffg. art. och i betydelsen: ihärdighet).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so enthrättin may have also been written as enthrættin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • een thrätin Ber 278.
  • enträtin MP 1: 56.
  • enträten KS 25 (61, 27)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛏᚼᚱᛅᛏᛏᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back