Envaldogher

Old Swedish Dictionary - envaldogher

Meaning of Old Swedish word "envaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

envaldogher
ensamt herskande. " enualdoghar þässa hems kunugar" Lg.">Bu 150. Lg.">Bil 383. Lg (Cod. C) 1035. " mera är almogans gaghn haua en kunung envaldoghan. .. häldär än flere rådhe thöm ok styre" KS 6 (14, 7). ib 9 (21, 10).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • enualdugher: -an KS 9 (21, 10).
  • enwalduger: -an ib (22, 10).
  • enväldugher Bil 383 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back