Epistola

Old Swedish Dictionary - epistola

Meaning of Old Swedish word "epistola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

epistola
epistel, bref. " i enne epistolo" Lg 3: 626.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛕᛁᛋᛏᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back