Epitet

Old Swedish Dictionary - epitet

Meaning of Old Swedish word "epitet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

epitet
eptiet, benämning; titel. " ey skole wälbyrdige herrer mena, att almogen är theres egen ähn tå the haffwe stor nampnn, och epitett Pm Skr 681 (senare avskr.). ehn lönligen och tiande smikran görs medh målningh vpsätiandes herrenes nampn, vthuggandes theres beläte eller anner tingh them till högtidh och wilia, och smikreligen epitett ib 687 (senare avskr.). läres therfföre barnen sså att när the höra sin epitett, titulos och stora nampn, att the altidh tänckia at the nampnen mana them till dygder ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • epitett )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛕᛁᛏᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back