Eriks gata

Old Swedish Dictionary - eriks gata

Meaning of Old Swedish word "eriks gata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eriks gata
eriksgata, en resa som en nyvald konung företog genom de förnämsta f rikets landskap för att aflägga sin ed och mottaga hyllning. SD 4: 407 (1335, nyare afskr.). reeth han sina erix gatw RK 2: 148. " lib 6974, 7671, 3: 668. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚱᛁᚴᛋ:ᚵᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back