Este

Old Swedish Dictionary - este

Meaning of Old Swedish word "este" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

este
= eSTer. hans eSTe Skotteb 6 (1460-61), 9, 52 etc. medh hans eySThe skyph STb 4: 67. Jfr eSTer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eysthe STb 4: 67 (1505?, lös lapp) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back