Eter

Old Swedish Dictionary - eter

Meaning of Old Swedish word "eter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eter Old Swedish word can mean:

eter
1) gift (eg. animKLemming. 1862.">Aliskt). " oläkelikit stikil orma ethir" MP 1: 59 bläste han (draken) sua gen staþenom etar ok ilsco Bu 490. þät etar som þri men druko för ok doo ib 155. drak etirit oskaddir KL 46. " aff dödheliko etre" ib 47. Bu 494. Bil 236. Pa 6. KL 45. KLemning. 1860. SFSS.">Bol 96, 154. MP 1: 60. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 6, 182, 205, 354, 2: 101, 3: 287, 288. KLemming. 1862.">Al 2578, 7648, 9888. LB 2: 11, 59.
eter
2) etter, var (i böld el. etterblåsa). " ted drager wt eetrid" LB 7: 324. wthdriffwer ether oc onda väsko PM XLV. - Jfr hugorma-, lokka-, orms-, skorpions-, ödhlo-eter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eeter )
  • eters drykker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back