Eterliker

Old Swedish Dictionary - eterliker

Meaning of Old Swedish word "eterliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eterliker
giftig. " tändrena wae som största trä, hwilka som waro gaddadha mädh bränandhe iärn, oc swa stora at hwar thera matthe dräpa eth heelt konungx rike mädh eetherlighe ondhe lwkt JMPs 255. - bildl. giftig, olycksbringadne, fördärvlig. mädhan saa dana män ok swa mäktoghe, ware forgiffne aff tholkom ethirlighom lukkorskom ällir förrädhirskom (uirulentiis illectricibus) til fallit" SpV 448. etherlika owensens (hostis pestiferi) swek doldhe sik i swiklika ormsens hwitzlo äller smekelikhet JMÖ 97.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eether-.
  • ethir- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛏᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back