Eterliker

Old Swedish Dictionary - eterliker

Meaning of Old Swedish word "eterliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eterliker
giftig. " slet han mz etirlikom tannom" KL 110. " af etirlikom ormom" ib 297. eetirligh bith LB 3: 78. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 262, 2: 50, 3: 22, 75, 244. Su 204. LB 2: 11, 3: 67, 5: 80, 82, 7: 68. afwnden wpswälgher al godh thing mz etherlikom (pestifero) hita Ber 107.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • etirlikin: -likit Bir 2: 50.
  • etherleker: -lekom LB 5: 82.
  • eetherlekin: -lekith ib 80.
  • eterligin: -ligith ib 7: 68.
  • etherligin: -ligit ib 2: 11.
  • etirlig: -liga ib 3: 67.
  • eeterligh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛏᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back